Transparens
  • 25 okt 2021
  • 26 okt 2021
  • 27 okt 2021
  • 28 okt 2021
  • 29 okt 2021
  • 30 okt 2021

Transparens

Lunds Kulturskola Arrangör:
Lunds Kulturskola

Information om arrangemanget

Gammalt återvunnet glas kommer få nytt liv genom ett samarbete mellan kulturskolans bild- och formelever och konstnärerna Tom Pihl och Nille Leander. Glasbitarna på cirka 10 x10 cm får nytt innehåll och färg. Genom en experimentell process får eleverna tolka och ge utryck för egna tankar och idéer.

Konstnären Tom Pihl kommer till kulturskolan för att visa och prata om sin konst. Vi berättar om projektet och temat, Tom berättar om sin konst och träffar och inspirerar eleverna. Eleverna kommer sedan arbeta med en uppgift med sina lärare. De kommer att skapa något utifrån temat transparens och hållbarhet.
Tom kommer sedan att sätta ihop ett konstverk, med alla dessa delar som elever skapat och satt sin prägel på. Från litet till stort!
Detta kommer göras till allmänt beskådande. Som besökare kan du anmäla dig och vara med på en lektion. Processen kommer att filmas och kan även visas på andra sätt senare.
Utställningen kommer även kunna ses i vecka 45 i kulturskolans trapphus!

Deltagande konstnärer

För mer info