Spår till framtiden
  • 1 nov 2021
  • 2 nov 2021

Spår till framtiden

Klostret i Ystad Arrangör:
Klostret i Ystad

Information om arrangemanget

Klostret i Ystad är fyllt av spår från människorna som byggde det och från dem som jobbade här för 500 år sedan. Tack vare dessa ledtrådar kan vi få en ganska bra bild av hur 1521-talsmänniskan levde. Men hur kommer det att se ut år 2521? Allt det vi gör digitalt idag – alla bilder på Instagram, alla byggnader i Minecraft och alla världar i Sims – kommer förmodligen att vara utraderade. Vilka spår lämnar vi kvar?

I denna workshop på klostret börjar vi med att titta på spåren efter människor och djur, som finns som förevigade i klostrets tegel. Med dessa som inspiration skapar vi egna avtryck i lera som blir till ledtrådar till framtidens museipersonal, eller till rymdvarelserna som hittar det vi skapat. Vi leker sen fram berättelser med hjälp av text och bild, för att hitta på en övertygande bakgrundshistoria till våra nya museiföremål. Deltagarna skapar verk och historier om nutiden – för framtiden. Tillsammans skapar vi fiktiv (påhittad) historia!

Deltagande konstnärer

För mer info