Skönheten i det förbrukade
  • 3 nov 2021
  • 4 nov 2021

Skönheten i det förbrukade

Hallands Kulturhistoriska Museum Arrangör:
Hallands Kulturhistoriska Museum

Information om arrangemanget

”Skönheten i det förbrukade” är en workshop i att hitta nytt i det redan använda. Vad gör oss unika och hur kan vi förhålla oss till samhällets ideal och normer på vårt eget sätt? Genom ”ytliga” uttryck som kläder kan vi leka med vår identitet och samtidigt ge oss själva större utrymme och förståelse för vår egenart. Det unika ligger i vad vi väljer och hur vi sammanfogar oss till en helhet.

Vi samlas i museets ateljé Borgen och börjar med att titta på Carolines lekfulla film ”Wardrobe” samt på några verk ur hennes utställning ”Provrum” i samarbete med Hallands satsning ”Mode: Yta med djup”. Därefter inhandlar vi secondhandkläder som vi vill ge en andra chans att berätta något. Vi väljer dem efter hur de tilltalar oss och att vi känner att vi kan uttrycka oss med dem. Vi sprättar upp plaggen och kommer att sy, knyta och på olika sätt på nytt sammanfoga de olika mönsterdelarna till textila bilder och eller skulpturer. De färdiga bilderna eller skulpturerna visas sedan upp i museets lokaler. Välkomna!

Deltagande konstnärer

För mer info