Naturens fantasi
  • 2 nov 2021

Naturens fantasi

Karlshamns Konsthall Arrangör:
Bibliotek & Kultur Karlshamns kommun

Information om arrangemanget

Vad kan man upptäcka när man är ute i en skog, på en äng, vid stranden, eller i en park? Kanske blommor, djur, en hård vind, mjuk sand, mörka stora träd eller fina stenar? Vilka känslor får vi när vi är ute i naturen? Kan känslan vara olika på olika platser? Konstnären Yvonne Larsson upplever mycket när hon är ute i naturen, hon blir inspirerad. I sin konst och i sina målningar visar hon vad hon ser och vad hon upplever. Kom och träffa Yvonne och se hennes utställning i Konsthallen och prova sedan själv att måla naturens fantasi.

Välkomna till Karlshamns Konsthall och konstnären Yvonne Larsson som kommer att visa och berätta om sin konst och utställning. Tillsammans provar vi på att måla egna bilder på temat Naturens fantasi.

Vi har 2 grupper för 7-9-åringar och 10-12-åringar. Att delta är gratis men du måste anmäla dig till Karlshamns stadsbibliotek.

Deltagande konstnärer

För mer info

karlshamn.se
Kontaktperson: Pernilla Ekvall Liljeqvist, Kultursamordnare
pernilla.ekvallliljeqvist@karlshamn.se 0454-81236