Nattvatten
  • 1 nov 2021
  • 3 nov 2021
  • 5 nov 2021
  • 7 nov 2021

Nattvatten

Olika platser i och runtom Malmö Arrangör:
Konstfrämjandet Skåne

Information om arrangemanget

Workshopen ”Nattvatten” är ett konstnärligt utforskande av Malmös vatten. Vad rör sig i rören? Hur känns det att bli översvämmad? Vad händer den som torkat ut? Och vad är det för brunt som luktar på Ribban?
Vattnet bär en viktig roll i Malmö, för världen i stort och påverkas starkt av dagens klimatförändringar. ”Nattvatten” är en gemensam undersökning av vad som döljer sig under vattenytan, där vi på olika sätt genom konsten söker oss till källan.

I ”Nattvatten” gör vi ett spännande konstnärligt utforskande av Malmös vatten tillsammans med konstnären Ingela Ihrman. Vi färdas med buss, till fots och vadar i knädjupt vatten på olika speciella platser, i och i närheten av Malmö. Vi träffas vid fyra tillfällen där vi tittar, känner, pratar, tänker, luktar, bygger, tätar, väter och samlar. Under en av träffarna bygger vi vår egen kostym och rekvisita som vi sedan använder vid en exkursion. Veckan avslutas med en publik utställning i Konstfrämjandet Skånes galleri där vi som vill visar upp det vi gjort och upplevt tillsammans.

Deltagande konstnärer