Filmvisning på Stora Torg!
  • 5 nov 2021

Filmvisning på Stora Torg!

Stora Torg i Eslöv Arrangör:
Eslövs Kulturskola

Information om arrangemanget

Välkommen till konstfilmvisning på Eslövs torg med Konstnären Tina Willgren och yngre konstskapare!
Eslöv har fått ett nytt torg. Hur känner man sig hemma, fri och trygg i sin egen stad? Vi har valt ett konstverk som vi tycker visar att man får vara som man är och röra sig hur man vill. Hur rör man sig på en offentlig plats? Vågar vi dansa? Känner alla sig trygga? Är det allas vårt torg?

Eslövs Kulturskola har bjudit in konstnären Tina Willgren. Hennes videoverk ”After Hours” finns att se på en bildskärm på Stora torg i Eslöv. Fyra unga konstsommarjobbare har inspirerats av ”After Hours” och visar upp sin videokonst. Fyraåringar från Ekebackens förskola har med hjälp av pedagoger undersökt videoverket normkritiskt genom lerskulptur och film. Allt presenteras på en stor bildskärm på torget! Tina Willgren är på plats och intervjuas av de yngre konstskaparna.

Deltagande konstnärer

För mer info

eslov.se 0730451292
Kontaktperson: Åsa K Persson
asa.persson@eslov.se 0730451292