Barnens Skulpturpark
  • 1 nov 2021
  • 2 nov 2021
  • 3 nov 2021
  • 4 nov 2021

Barnens Skulpturpark

Drömmarnas hus Arrangör:
Drömmarnas Hus

Information om arrangemanget

Hur ofta anläggs det skulpturparker där majoriteten av upphovsrättsinnehavarna till verken är barn? Nu erbjuder vi möjligheten till en visning av just en sådan park. Den heter Barnens Skulpturpark och finns i Rosengård. I denna unika satsning har barn och unga tillsammans med professionella konstnärer och en dramapedagog skapat Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Projektet har genomsyrats av såväl barnperspektiv som barnens perspektiv, utan att göra avkall på konstnärligt högt ställda mål. Upphovsrätten delas mellan professionella konstnärer och barn.

Vi erbjuder totalt 6 unika visningar under Bästa Biennalen. För de som bokar in sig på en av våra förmiddagsvisningar, erbjuder vi också en efterföljande konstworkshop. På plats dessa dagar finns några av konstnärerna bakom verken i skulpturparken, både stora och små.

Deltagande konstnärer

För mer info

drommarnashus.se 040-211 211
Kontaktperson: Ann-Marie Erixon
ann-marie@drommarnashus.se 0734-486202