Utställning med Carlos Garaicoa
 • 23 okt 2019
 • 24 okt 2019
 • 25 okt 2019
 • 26 okt 2019
 • 27 okt 2019
 • 29 okt 2019
 • 30 okt 2019
 • 31 okt 2019
 • 1 nov 2019
 • 2 nov 2019
 • 3 nov 2019

Utställning med Carlos Garaicoa

Lunds konsthall Arrangör:
Skissernas Museum

Information om arrangemanget

…una realidad sin bordes
como jardines de lo eterno…

…en gränslös verklighet
som evighetens trädgårdar…

Staden är utgångspunkten för Carlos Garaicoas konstnärskap. Sedan tidigt 1990-tal har han utforskat hur staden och dess arkitektur speglar och påverkar samhället. I hans samtidigt poetiska och politiska verk möts verklighet och fiktion med människan och medborgaren i centrum.

Garaicoa är numera bosatt i Madrid, men han återvänder ständigt till sin hemstad Havanna på Kuba där han fortfarande är verksam och har en ateljé. Havannas oavslutade och övergivna byggnadsprojekt och de förlorade drömmar de representerar är en utgångspunkt för hans reflektioner kring alla utopiers misslyckande. I Havanna samexisterar förfallna historiska byggnader från kolonialismen och det tidiga 1900-talet med den kubanska revolutionens många avstannade projekt. Efter Berlinmurens fall 1989 isolerades Kuba och landet drabbades av en allvarlig ekonomisk kris som omöjliggjorde de flesta byggarbeten. För Garaicoa blev de urbana ruinerna en symbol för regimens motgångar och den revolutionära utopins död. Bortom den kubanska kontexten belyser hans konstnärskap den mörka sidan av alla utopier och utgör en kritik av modernismen och 1900-talets ideologiska samhällsprojekt.

Garaicoas verk undersöker hur staden alltid befinner sig i ett politiskt och ekonomiskt landskap. Precis som för de arkitekter och stadsplanerare som formar de offentliga rummen är skissande och modellbyggande centralt för hans konstnärliga process. Han bygger modeller och skissar och tecknar med både penna och tråd. I många tidiga projekt blir teckningen en fantasifull rekonstruktion av det som en gång funnits men förfallit. Andra gånger är tecknandet ett mer eller mindre fiktivt färdigställande, ett fullbordande av det som förblivit ofullständigt. Ibland frammanar teckningen ruiner som rivits, det som för alltid är förlorat. I verk som anspelar på men förvränger arkitekternas användning av blåkopior uppmanas betraktaren att själv skapa bilden av en arkitektur som ännu inte finns. Denna uppmaning är central i Garaicoas konstnärskap – en anmodan att inte vara en passiv iakttagare utan istället inta en ifrågasättande, kritisk och kreativ position i förhållande till de krafter som formar städer nu och i framtiden.

Carlos Garaicoa föddes i Havanna 1967 och verkar idag i både Madrid och Havanna. Han har sedan 1990-talet haft utställningar på ledande institutioner världen över, och hans verk finns i samlingar på många av världens främsta museer. I den här utställningen visades verk från 1990-talet fram till idag.

Ladda ner utställningskatalogen här.

Utställningen bestod av två delar och var ett samarbete mellan Skissernas Museum och Lunds konsthall, där den andra delen av utställningen visades. Detta var den första större presentationen av Carlos Garaicoas konstnärskap i Sverige.

Deltagande konstnärer