Filmvisning ”Jag är utan titel”
  • 31 okt 2019

Filmvisning ”Jag är utan titel”

Nyvångs Gruvmuseum Arrangör:
Kultur och Fritid, Ängelholms Kommun

Information om arrangemanget

 

På Nyvångs gruvmuseum kunde du se Kalle Brolins nya film ”Jag är Utan Titel”!

Så här beskriver Kalle Brolin, konstnär och författare, född 1968 i Ängelholm men numera bosatt i Malmö, sin film:

I en video med överlappande bildlager kommer jag att argumentera för att slagghögen i Nyvång skall ses som en monumental skulptur, som genom det senaste århundradet lämnat avtryck i både det fysiska och det kulturella landskapet. Argumentationen bygger på jämförelser mellan slagghögen och en serie former av skulptur som allmänt accepteras såsom just skulptur. Jämförelserna utgår från fysisk gestalt och specifik kontext, för att gradvis bli mer och mer associativa. Videon ”Jag är Utan Titel” blir så ett poem i bild.

Ett samarbete mellan Nyvångs Gruvmuseum, NBV och Åstorps kommun.

Deltagande konstnärer

För mer info

engelholm.se 0431-46 89 29
Kontaktperson: Nina Wenedikter
galleri.moment@engelholm.se 0431-46 89 29