Tina Willgren

Tinas videor och installationer undersöker hon kroppens och sinnets relation till den samtida världen. Tina vill med det här konstverket uppmuntra till rörelse och att man ska känna sig fri.

Har medverkat i...