Sofia Sundberg

Sofia Sundberg arbetar ofta utifrån en plats och ett socialt sammanhang där konstverket blir ett verktyg för kommunikation och del i ett möte dem emellan. Sundbergs konstnärliga undersökningar omfattar en rad ämnen som minne, miljö, och klimatförändringar.

Har medverkat i...