Ruben Wätte

Konstnären Ruben Wätte arbetar med olika tillfälliga pedagogiska processer och med beständiga konstverk, framför allt i det offentliga rummet. Allt han gör syftar till att skapa förståelse för sig själv och sin omvärld.

Har medverkat i...