Rita Winde

Konstnär Rita Winde arbetar och undersöker vår relation med omgivningen och varandra. I syfte att erfara och åstadkomma angelägna samband, tankar och erfarenheter. Att dela en upplevelse – skapa nya kunskaper och gemensamma minnen. Läs mer om Rita här: www.ritawinde.se

Har medverkat i...