Reyhaneh Mirjahni

I sitt konstnärskap utforskar och undersöker Reyhaneh Mirjahni hur makt, historia och relationer uppstår i samhällen. Hennes arbete är ofta deltagarbaserat och kan ha form av utforskande karaktär.

Har medverkat i...