Moustafa Jano

Moustafa Jano arbetar som fotograf och konstnär. Han är född i Aleppo, Syrien men är numera bosatt och verksam i Blekinge. Han utgår ifrån egna erfarenheter och i hans bilder blandas verklighet och fantasi.

Har medverkat i...