Mattias Johansson

Mattias Johansson skapar abstrakta täta bilder. Han jobbar på stora papper 2x1 m. mot en vägg med kol, grafit, rödkrita och har med en nästan rituell, dansliknande rörelse tecknat oändligt många organiska former. Ibland tills papperet blänker av den svarta grafiten.

Har medverkat i...