Maria Johansson

Maria Johansson är konstnärlig handledare på Ateljé Inuti, en daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Hon har en mångårig erfarenhet av att anordna workshops för barn. Marias eget konstnärskap utgår från de vitt skilda material som hon samlar, demonterar, konstruerar, kombinerar, interagerar, arkiverar och använder igen. Hon arbetar främst med installation och skulptur. |

Har medverkat i...