Lena Blohmé

Lena Blohmé har varit medlem i KKV Grafik i många år. Lena har lång pedagogiskt erfarenhet av arbete inom skolan och med att leda workshops för olika åldersgrupper. Lena arbetar ofta med bokstäver, ord och upprepningar i sina tryck.

Har medverkat i...