Kalle Brolin

Kalle Brolin har levt och arbetat som konstnär i Berlin, London och Buenos Aires, och bor nu i Malmö. Hans videoinstallationer om skånska kolgruvor och sockerbruk har visats på Moderna Museet i Stockholm, Röda Sten Konsthall i Göteborg, Malmö Konstmuseum och Lunds Konsthall. Han är en av initiativtagarna bakom den solcellsdrivna socialistiska utomhusbion Sunshine Socialist Cinema.

Har medverkat i...