Jonas Bentzer

Jonas Bentzer är en konceptuell skulptör som arbetar med skulpturen som en handling. Hans konstverk kan bestå av spåren av, eller vara förutsättningar för, en händelse. Skulpturen kan också vara den pågående handlingen. Ofta rör sig verken i gränslandet mellan människa, teknik och natur. Under (X)sites 2021 deltar Bentzer med verket "Agri-car-culture".

Har medverkat i...