Joanna Thede

Joanna Thede arbetar som konstnär med installationer som ofta innehåller direkt solljus eller belysning. Hon har genomfört stora insamlingar av exempelvis tömda medicinkartor, cd-skivor och strandplockat skräp som sedan blivit till ljusverk där det skeva och sköra får ta plats. 2013 startade hon samarbetet Blister Sisters med kollegan Ia Neumuller.

Har medverkat i...

Ljuslabb
2 nov 2021...4 nov 2021

Ljuslabb

Landskrona museum Arrangör:
Landskrona museum