Erik Ahlgren

Erik Ahlgren är skulptör. Så här säger han själv om sin konst: "Det är ganska märkligt hur en liten skulptur kan skapa en alldeles speciell känsla i ett rum beroende på dess uttryck (redan de gamla grekerna hade koll på detta). Att få arbeta med händerna och känna formen bli till under mina fingrar ger en enorm tillfredsställelse och fungerar som balsam för själen."

Har medverkat i...