Elizabeth Kettley Cronfalk

Elizabeth är utbildad på Ädellab, Konstfack, och använder olika tekniker såsom teckning, gravering, skulptur, video och ljud i sitt konstnärskap. Berättelser, minnen och den fysiska kroppen är centrala teman i hennes konst. Elisabeth har stor pedagogisk erfarenhet från arbete med Skapande Skola samt annan konstnärlig verksamhet för barn och unga.

Har medverkat i...