Debora Svensson

Debora Svensson är bildkonstnär och bildpedagog. Hon arbetar primärt inom det konstgrafiska fältet för att via det väcka tankar och funderingar kring maktrelationer och missförhållanden på såväl individuella som samhälleliga plan. Ibland sker detta via klassiska linoleumsnitt, ibland inlindat i dekorativa mönsterkonstruktioner. Debora Svensson har studerat Bild & Form på Fridhems folkhögskola.

Har medverkat i...