Christel Jönsson

Christel Jönsson är en multidisciplinär konstnär med rötterna i såväl svenskt som internationellt konstliv och har lång erfarenhet att verka som bildpedagog.

Har medverkat i...