Åsa Hylén

Åsa Hylén arbetar som konstnär med textil inriktning vilket i huvudsak innebär att hon arbetar med textila material eller textila tekniker. Hon intresserar sig för befintliga föremål, material eller tillvägagångssätt som kan få nya betydelser och laddningar i ett nytt sammanhang.

Har medverkat i...