Vad är normkritik?

I Bästa Biennalen arbetar vi med normkritik, men vad menar vi och varför arbetar vi med normkritik? I den här filmen tar Jenny sin whiteboard till hjälp för att reda ut hur allt hänger ihop.