EvaMarie Lindahl

Inledandande föredrag under konferensen Konstförmedling i förändring, 6 nov 2017 på Lunds konsthall, arrangerad av Bästa Biennalen, Konstitutet, Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Lunds konsthall.