Emma Philipson

Föredrag under konferensen Konstförmedling i förändring 6 nov 2017 på Lunds konsthall som arrangerades av Bästa Biennalen, Konstitutet, Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Lunds konsthall.