Bästa Biennalens konferens 2019: Sofia Lindström Sol

Sofia Lindström Sols föredrag från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Sofia Lindström har en PhD från Linköpings universitet, Tema Kultur och Samhälle, där hon disputerade 2016. Idag arbetar Lindström inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, ett treårigt projekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, Kulturförvaltningen i Göteborg och Högskolan i Borås. Forskningsprojektet kallas ”Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad”.

”Delaktighet är ett nyckelbegrepp inom olika politiska fält idag. I kulturpolitiken relaterar begreppet till kring kulturens och konstens samhällsbetydelse, mot ökad politisk resonans, dialogisk publikkontakt och samhälleligt engagemang. Projektet syftar till ökad empirisk och teoretisk kunskap med kulturförvaltningen i Göteborg stad som empirisk grund. Hur definieras delaktighet och hur görs det till praktik? Vilka möjligheter och utmaningar uppstår? Vad betyder delaktighetsmålet för lokal politisk styrning av kultur?”