Bästa Biennalens konferens 2019: Philippa Nanfeldt

Philippa Nanfeldts föredrag från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Philippa Nanfeldt är konstvetare med inriktning mot konstpedagogik och har arbetat med det under större delen av sitt yrkesverksamma liv, framförallt som intendent för den pedagogiska verksamheten på Göteborgs konstmuseum där hon även är chef för Publika möten sedan snart två år tillbaka.

”I mitt föredrag kommer jag att med Göteborgs konstmuseum som utgångspunkt skissera utvecklingen av konstpedagogens roll fram till idag för att sedan reflektera över vilka möjligheter och utmaningar konstpedagogen står inför i ett framtida perspektiv.”