Bästa Biennalens konferens 2019: Panelsamtal

Panelsamtal från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Medverkade i panelsamtalet gjorde konferensens tre talare; Sofia Lindström Sol, Philippa Nanfeldt och Per Möller. Moderator var Sofia Landström, intendent på Malmö konstmuseum.