Bästa Biennalen! Kaos enligt Ludde

Bästa Biennalen 2017! Konst i hela Skåne 21 okt. – 5 nov. 2017.

Ladda ner filmen på Bästa Biennalens webbsida, www.bastabiennalen.se, eller se, njut och dela här på Youtube.