Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng
 

Kort presstext om Bästa Biennalen

2021-05-18

Bästa Biennalen som funnits i Skåne sedan 2013 arbetar för att främja barns och ungas möte med samtida konst, bland annat genom att samordna en återkommande konstbiennal vartannat år. När Bästa Biennalen nu arrangerar den femte konstbiennalen är den större än någonsin och äger rum i hela södra Sverige under perioden 23 oktober till 7 november.

Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagande arrangörer såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet och kommuner tillsammans med konstnärer. Under konstbiennalen har barn och unga har möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med en professionell konstnär.

Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan på nationell och internationell nivå.  Bästa Biennalen finansieras av Region Skåne, Kulturrådet och Ystads kommun med huvudkontor på Ystads konstmuseum. Till konstbiennalen 2021 har fem nya regioner tillkommit i södra Sverige – Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, vilka medfinansieras av sina respektive regioner.