Öppna Stäng
 

Kort presstext om Bästa Biennalen

2021-05-18

Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst som samordnar en återkommande konstbiennal vartannat år. När Bästa Biennalen nu arrangerar den femte konstbiennalen är den större än någonsin och äger rum i hela södra Sverige under perioden 23 oktober till 7 november. Till konstbiennalen 2021 har fem nya regioner tillkommit i södra Sverige – Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg.

Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagande arrangörer såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet och kommuner tillsammans med konstnärer. Under konstbiennalen har barn och unga har möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med en professionell konstnär.

Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan på nationell och internationell nivå.  Bästa Biennalen finansieras huvudsakligen av Region Skåne och har sitt säte på Ystads konstmuseum. Bästa Biennalens konstbiennal 2021 medfinansieras av Kulturrådet och är en gemensam satsning av Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.