Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng
Detta händer på:

Haganäs grönområde

Vi är alla unika – och ingår i samma flock!

Arrangör: Åstorps kulturförvaltning

Under höstlovet 2019 landade konstprojektet Vi är alla unika – och ingår i samma flock! i Åstorps kommun. Detta skedde på Haganäsområdet i Åstorp, där Åstorps konsthall för höstlovet huserade, mitt bland allmänheten.

Konstprojektet utgick från önskan att konsten ska vara tillgänglig för alla, och få människor att mötas genom konsten. Liksom fågelflocken inte känner några gränser, stöds konsthallen av flexibla väggar, som för höstlovet byggdes upp i form av tält på Haganäsområdet. Dit bjöd vi alla kommuninvånare samt Bästa biennalen-besökare för att tillsammans skapa en plats där alla kan mötas och arbeta kreativt tillsammans.

Konstprojektet Vi är alla unika – och ingår i samma flock var utformat så att allmänheten och framför allt de boende i området kunde skapa sin egen unika fågel i metall, som sedan ingick det gemensamma permanenta konstverket Fågelflocken. Verket tog plats i det offentliga rummet på Haganäsområdet.

Fåglar tillhör inte något speciellt land och känner inga landgränser. Alla människor tillhör samma ”flock” och på så vis hör vi ihop vart vi än åker eller väljer att bosätta oss. Vårt gemensamma hem är planeten jorden och för Åstorps konsthalls del är platsen Åstorp, Söderåsstaden som vi delar med dess fantastiska invånare. Här möts vi, lever, verkar och skapar tillsammans. Denna plats vill vi belysa.

Vi människor trivs i flock och vi är alla unika och delar vår jord, vår holk!

Workshopen leddes av konstnären Jasmine Cederqvist.

Ett samarbete mellan Åstorps kommun, ABF och Svenska Hus.

Datum: 28 okt 1100–1600
29 okt 1100–1600
1 nov 1400–1700
28/10 – Måndag WORKSHOP
29/10 – Tisdag WORKSHOP
1/11 – Fredag INVIGNING med mingel och underhållning (ej workshop)
Adress: Haganäs grönområde
265 35 ÅSTORP
Pris: Fri entré
Målgrupp: Familj/Barn och unga. Små barn i vuxnas sällskap.
Vi är alla unika – och ingår i samma flock!