Öppna Stäng
VÄRDEGRUND
 • Bästa Biennalen ska genomsyras av gemenskap och inkludering.

 • Bästa Biennalen önskar främja och synliggöra professionell konst för barn och unga.

 • Bästa Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar.

 • Bästa Biennalen vill sätta konstupplevelsen i fokus.

 • Bästa Biennalen vill trygga konstförmedlarens roll i planering av utställning och aktivitet inom biennalen liksom säkerställa konstnärens konstnärliga kvalitét och integritet i samarbete med biennalen och biennalens deltagare.

 • Bästa Biennalen är en experimenterande plattform för frågor som berör konst, publik och förmedling med strävan att vara ledande inom fältet för ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom konstområdet.

 • Bästa Biennalen arbetar med nätverkande inom regionen, nationellt och internationellt samt uppmuntrar till samarbeten mellan konstinstitutioner, kommuner och aktörer från det fria konstlivet.

 • Bästa Biennalen fungerar som stöd och bollplank gällande frågor som berör jämställdhet, tillgänglighet och inkludering liksom förmedling och konstpedagogiska spörsmål.

 • Bästa Biennalen är en resurs för fortbildning och fördjupning där biennalens deltagare, inbjudna gästföreläsare och workshopsledare bidrar med verktyg, kunskap och erfarenhet.

 • Bästa Biennalen arbetar processinriktat och dialogbaserat utifrån ett långsiktigt perspektiv.

 • Bästa Biennalens deltagare ska känna att en medverkan i Bästa Biennalen gör skillnad.

Vi vill tacka Sanna Lilie från Add Gender, fil.dr Temi Odumosu vid Malmö Universitet, EvaMarie Lindahl, konstnär och forskare vid The Centre for Human Animal Studies at Edge Hill University, Liverpool, Rebecca Vinthagen från SETTINGS samt Malmö mot diskriminering i vårt värdegrundsarbete samt rikta ett stort tack för de värdefulla utvärderingssamtal med Bästa Biennalens arrangörer som utgör grunden för hela vårt inkluderingsarbete.