biennal

(italienska biennale, av latins bienna´lis ’tvåårig’), en vartannat år återkommande utställning eller dylikt med konstkulturell koppling.