abstrakt

abs·­trakt [‑trak´t] adjektivn. ~, ~a • upp­fattbar endast för tanken, begreppsmässig, inte konkret, o­gripbar; ​abstrakt substantiv substantiv som betecknar egenskap el. handling; ​abstrakt konst icke-föreställande konst