Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng

Installation

Installation (alternativt: installering) är ett konstverk som förhåller sig till rummet och som inte går att definiera som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna.

biennal

(italienska biennale, av latins bienna´lis ’tvåårig’), en vartannat år återkommande utställning eller dylikt med konstkulturell koppling.

performance

[pe(r)få´(r)mens]oböjligt substantiv• en bildkonstform där en eller flera personer fram­för verket in­för publik: ​en performance

abstrakt

abs·­trakt [‑trak´t] adjektivn. ~, ~a • upp­fattbar endast för tanken, begreppsmässig, inte konkret, o­gripbar; ​abstrakt substantiv substantiv som betecknar egenskap el. handling; ​abstrakt konst icke-föreställande konst

hbtq

[håbeteku´] oböjligt substantiv• ofta som förled i sms.; ​samman­fattande benämning på homosexuella, bi­sexuella, trans­personer och queer-personer

Installation
biennal
performance
abstrakt
hbtq