Öppna Stäng

Nyheter från november 2019

Bästa Biennalens konferens 2019 (alla programpunkter i kronologisk ordning)

Bästa Biennalens konferens 2019, alla programpunkter i kronologisk ordning

Bästa Biennalens konferens 2019: SAK UNG

SAK Ung presenterade sin verksamhet på Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Representanter från SAK UNG Malmö var Sofia Peetre Malthe, Alice Löfqvist och Olivia Denkiewicz.

Bästa Biennalens konferens 2019: Panelsamtal

Panelsamtal från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Medverkade i panelsamtalet gjorde konferensens tre talare; Sofia Lindström Sol, Philippa Nanfeldt och Per Möller. Moderator var Sofia Landström, intendent på Malmö konstmuseum.

Bästa Biennalens konferens 2019: Per Möller

Per Möllers föredrag från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Per Möller har en anställning som universitetsadjunkt vid K3 (Konst, Kultur och Kommunikation) på Malmö universitet och har inom ramen för sitt forskningsarbete varit delaktig i flertalet kunskapsutbyten och projekt med lokala och regionala aktörer så som Malmö stads och Malmö universitets samarbetsorganisation ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling), Kulturförvaltningen i Malmö stad och Kultur Skåne.

”Jag disputerar våren 2020 med en avhandling om idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandlingsarbete 1990-2012. Avhandlingen är en kritisk analys av de olika värden som kulturområdet har tillskrivits i loppet av Malmös förändring mot en ”kunskapsstad” och intresserar sig för kulturpolitikens position i en sådan utvecklingsprocess. Detta innebär att den lokala kulturpolitiken uppfattas både i relation till väl etablerade kulturpolitiska mål och till idéströmningar som är med och driver på en särskild form av urban utveckling. Det är just i en sådan dynamisk och ofta spänningsfylld relation mellan kulturområdet och rådande samhällsutveckling som mitt intresse för kulturpolitik utgår ifrån. Frågor om hur kulturpolitik legitimeras i utformningen av samhället och vilka ideologiska anspråk som ligger bakom olika idéer om kulturens värden blir därmed centrala.”

Bästa Biennalens konferens 2019: Philippa Nanfeldt

Philippa Nanfeldts föredrag från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Philippa Nanfeldt är konstvetare med inriktning mot konstpedagogik och har arbetat med det under större delen av sitt yrkesverksamma liv, framförallt som intendent för den pedagogiska verksamheten på Göteborgs konstmuseum där hon även är chef för Publika möten sedan snart två år tillbaka.

”I mitt föredrag kommer jag att med Göteborgs konstmuseum som utgångspunkt skissera utvecklingen av konstpedagogens roll fram till idag för att sedan reflektera över vilka möjligheter och utmaningar konstpedagogen står inför i ett framtida perspektiv.”

Bästa Biennalens konferens 2019: Sofia Lindström Sol

Sofia Lindström Sols föredrag från Bästa Biennalens konferens 2019. Konferensen, som ingår i Bästa Biennalens serie ”Konstförmedling i förändring”, samarrangerades med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Malmö Konsthall på temat ”Effekter och konsekvenser”.

Sofia Lindström har en PhD från Linköpings universitet, Tema Kultur och Samhälle, där hon disputerade 2016. Idag arbetar Lindström inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, ett treårigt projekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, Kulturförvaltningen i Göteborg och Högskolan i Borås. Forskningsprojektet kallas ”Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad”.

”Delaktighet är ett nyckelbegrepp inom olika politiska fält idag. I kulturpolitiken relaterar begreppet till kring kulturens och konstens samhällsbetydelse, mot ökad politisk resonans, dialogisk publikkontakt och samhälleligt engagemang. Projektet syftar till ökad empirisk och teoretisk kunskap med kulturförvaltningen i Göteborg stad som empirisk grund. Hur definieras delaktighet och hur görs det till praktik? Vilka möjligheter och utmaningar uppstår? Vad betyder delaktighetsmålet för lokal politisk styrning av kultur?”

Välkommen till Bästa Biennalens konstbiennal 19 oktober – 3 november 2019!

Bästa Biennalens konstbiennal + bästa höstlovet = Workshops, utställningar och performance med fokus på barn och unga över hela Skåne. Hitta din grej på bastabiennalen.se

Bästa Biennalen #Unicows kampanjfilm 2017 (utan ljud)

Bästa Biennalens kampanjfilm för Skånetrafiken, därav utan ljud. 20s.

Bästa Biennalen 2017 firar vernissage!

Den 21 oktober är årets startdatum för Bästa Biennalen, och det firar vi på alla skärmar med en en alldeles egen Bästa Biennalen-pinata! Ladda ner på Bästa Biennalens webbsida, www.bastabiennalen.se, eller se, njut och dela här på Youtube.

Bästa Biennalen 2017! Konst i hela Skåne 21 okt. – 5 nov. 2017.

Saadia Hussein

Föredrag under konferensen Konstförmedling i förändring, 6 nov 2017 på Lunds konsthall, arrangerad av Bästa Biennalen, Konstitutet, Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Lunds konsthall.