Bästa Biennalen TILL
TOPPEN
Öppna Stäng
Tillbaka

Filmvisning ”Jag är utan titel”

Arrangör: Nyvångs Gruvmuseum

På Nyvångs gruvmuseum kunde du se Kalle Brolins nya film ”Jag är Utan Titel”!

Så här beskriver Kalle Brolin, konstnär och författare, född 1968 i Ängelholm men numera bosatt i Malmö, sin film:

I en video med överlappande bildlager kommer jag att argumentera för att slagghögen i Nyvång skall ses som en monumental skulptur, som genom det senaste århundradet lämnat avtryck i både det fysiska och det kulturella landskapet. Argumentationen bygger på jämförelser mellan slagghögen och en serie former av skulptur som allmänt accepteras såsom just skulptur. Jämförelserna utgår från fysisk gestalt och specifik kontext, för att gradvis bli mer och mer associativa. Videon ”Jag är Utan Titel” blir så ett poem i bild.

Ett samarbete mellan Nyvångs Gruvmuseum, NBV och Åstorps kommun.

Datum: 31 okt 1000–1900
Öppet på Nyvångs Gruvmuseum kl. 10-19.
Filmvisningen sker två gånger i Nyvångs Gruvmuseum, kl. 11:00 och 15:00, och kl. 19:00 sker en utomhusvisning uppe på bergbunken/högen.
Det finns möjlighet att både se Nyvångs Gruvmuseums permanenta utställning samt en utställning arrangerad av NBV i den anslutande idrottshallen under museets öppettider.
Adress: Nyvångs Gruvmuseum
Gruvgatan 2A
265 50 Nyvång
Pris: Fri entré
Målgrupp: Familj, Barn och unga. Små barn i vuxnas sällskap.
Tillgänglighet: God tillgänglighet i gruvmuseets lokaler, men det kan vara svårt att ta sig upp på bergbunken/högen för kvällsvisningen.
Filmvisning ”Jag är utan titel”