Öppna Stäng

Bästa Biennalens konstbiennal

Bästa Biennalens konstbiennal äger rum, som namnet antyder, vartannat år på en massa olika platser som är lämpade för konst i södra Sverige. Under hösten 2021 äger Konstbiennalen rum i Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Redan under konstbiennalens första år 2013 arbetades dess form och innehåll fram tillsammans med de deltagande arrangörerna. Det finns flera olika typer av arrangörer. De större institutionerna med sin konstpedagogiska kompetens, sina större tillfälliga utställningar, sina samlingar, ateljéer och utställningsrum har varit med från starten. En annan stor del av arrangörerna utgörs av kommunerna, det vill säga kultur- och fritidsförvaltningar som arrangerar konstevenemang på lämpliga platser inom sin kommun. En tredje stor grupp består av det som kallas för det fria konstlivet. Bland dessa finns konstföreningar, gallerier och andra aktörer som arbetar med att skapa och visa konst.

Alla medverkande arrangörer ansvarar för och bekostar själva sina utställningar, sin marknadsföring och sina aktiviteter under biennalperioden men Bästa Biennalen ger ett bidrag till varje arrangör som går till de deltagande konstnärerna. Bästa Biennalen står också för den gemensamma marknadsföringen.

Förutom utställningar så erbjuder konstbiennalen kreativa utmaningar i form av workshops, ateljéarbete, performance och andra typer av konstnärliga överraskningar för barn och unga.

 

Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional konstbiennal vartannat år. Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan på nationell och internationell nivå.

Bästa Biennalen har sitt säte på Ystads konstmuseum och finansieras huvudsakligen av Region Skåne. Till konstbiennalen 2021 har fem nya regioner tillkommit genom Regionsamverkan Sydsverige, bild och form – regionerna Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg, vilka medfinansieras av Kulturrådet och de respektive regionerna.