Öppna Stäng
Tillbaka

Camilla Caster – medan allting pågår

Arrangör: Tomelilla konsthall

 

I utställningen medan allting pågår visades installationer och verk som kombinerar välbekanta föremål från vardagen med detaljer i gjutet glas. Verken och installationerna är ofta kopplade till berättelser med fokus på relationer och det mellanmänskliga. Detta lyser också igenom i att många av verken uppmanar till kontakt och interaktion. Camilla Caster har gjort glaset tillgängligt och taktilt och flyttat ut det ur finrummet.

Camilla Caster belyser och utforskar gärna det obekväma och det som skaver. Hon utgår alltid från egna erfarenheter och upplevelser, men genom att använda sig av material och referenser till en vardag vi alla delar skapar hon förutsättningar för ­betraktarens igenkänning och delaktighet. De små och de stora sammanhangen, ­individuella och kollektiva upplevelser, vävs samman, skapar mening, skapar sammanhang, skapar frågor.

Camilla Caster – medan allting pågår