Pressmeddelande: Vi ska bli världens första JÄMSTÄLLDA konstbiennal!

Pressmeddelande 21 december 2017

Tack kulturminister Alice Bah Kuhnke för ditt utlåtande i samband med #Metoo om att vi aktivt måste motverka diskriminering på kulturscenen! Som projektledare för konstbiennalen Bästa Biennalen vill jag meddela att det är vår prioritet att under 2018 tillsammans med de främsta inom fältet för jämställdhetsutveckling ta fram skräddarsydda utbildningar för alla de konstorganisationer som medverkar i Bästa Biennalen 2019. Och det är vi mycket stolta över!
I vårt arbete med konstförmedlare har det blivit tydligt att vi som en konstbiennal måste agera för att motverka diskriminering på konstscenen. Därför har vi gjort det till vår prioritet att tillsammans med forskare, konstnärer, konstpedagoger och jämställdhetsutvecklare ta fram ett utbildningsmaterial utifrån ett intersektionellt perspektiv med hänsyn till hur flera diskrimineringsfaktorer samverkar.

EvaMarie Lindahl, forskare, konstnär och en av våra samarbetsparter i satsningen menar att ”Det saknas fungerande metoder anpassade för de informella maktstrukturer som styr konstbranschen, både vad gäller att förebygga diskriminering i utställningsprocesserna, men även kring hur motverka och hantera det förtryck som manifesterar sig i relationerna på arbetsplatser, utbildningsorgan och mellan aktörer som tex konstnärer och konstinstitutioner vilka oftast präglas av en beroendeställning.”Det är viktigt att se sambanden mellan olika uttryck för förtryck som exempelvis åldersdiskriminering, sexism, rasism och diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Ett intersektionellt perspektiv är med anledning av det alldeles centralt för oss.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att veta mera, bidra eller följa utvecklingsarbetet att höra av sig till oss. Vi finns här för er och ser fram emot att ta tag i frågan om en mer rättvis och tillgänglig konstscen!

Jenny Grönvall
Projektledare Bästa Biennalen

Foto: Susanna Hesselberg 2017

Fakta: Bästa Biennalen är både en konstbiennal och en löpande verksamhet som långsiktigt arbetar med att göra konst tillgänglig för alla. Vi arbetar normkritiskt och i nära samarbete med de 50 konstorganisationer i Skåne som deltar i konstbiennalen vartannat år. Biennalen drivs med stöd från Regions Skåne och Kulturrådet och har sitt huvudkontor på Ystads konstmuseum.