TEMA BERÄTTELSER 2013

Biennalen 2013

Under höstlovet 2013 gick den första biennalen av stapeln. Totalt medverkade 29 aktörer i 13 av Skånes kommuner. Konstinstitutioner, kommuner och föreningar eller aktörer från det fria konstlivet deltog med inslag från sina ordinarie program eller med för Bästa Biennalen! nyproducerade programpunkter. Temat för biennalen 2013 var ”Berättelser”.

Programtidning Bästa Biennalen! 2013