TEMA FÖRVANDLING
2015

Bästa Biennalen! 2015

Konst kan förvandla oss. Tankar, erfarenheter och fantasier kan bli bilder och okända världar. Temat för Bästa Biennalen! 2015 är just Förvandling.

Bästa Biennalen! hålls vartannat år sedan 2013 och visar samtidskonst över hela Skåne. Under biennalen kan du se utställningar, performancer, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal. Vi tackar varmt de deltagande 50 konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer för konst som under 2015  var med och skapade en fantastiskt biennal!

För biennalen 2015 var curatorsduon Liveart.dk från Köpenhamn särskilt inbjudna. Unikt för deras projekt ”Live art för barn” som hölls på Ystads konstmuseum, Kristianstads konsthall, Landskrona Museum och Moderna Museet Malmö är att de låter barn och unga ta de vuxnas roll som konstnärens samtalspartner. Bästa Biennalen! och Tate London  samarbetade med inriktning på gemensamma projekt som rör live-art och publikt arbete och arrangerade gemensam konferens på Dunkers kulturhus.

17 okt - 1 nov 2015

Program

TEMA BERÄTTELSER
2013

Barnens Bästa Biennal

Under höstlovet 2013 gick den första biennalen av stapeln. Totalt medverkade 29 aktörer i 13 av Skånes kommuner. Konstinstitutioner, kommuner och föreningar eller aktörer från det fria konstlivet deltog med inslag från sina ordinarie program eller med för Bästa Biennalen! nyproducerade programpunkter. Temat för biennalen 2013 var ”Berättelser”.

26 okt – 3 nov 2013

Program