KONSTFÖRMEDLING I FÖRÄNDRING

Vad hände sen?

Konferensens titel syftar till det som händer, eller kanske inte händer, efter ett avslutat konstnärligt projekt, det vill säga, vad hände sen? Under dagen lyfts flera projekt fram som på olika sätt involverat flera deltagare i både större och mindre arrangemang, i ett samhälle, en stad, skola, gata, en specifik plats eller institution. Vad lämnas kvar av känslor, erfarenheter, frågor och konsekvenser? Hur förvaltas de? Hur går konstnär, arrangör och deltagare vidare?

Frågeställningarna som kom att forma konferensen är sprungna ur tankar, diskussioner och erfarenheter av sociala konstprojekt liksom av olika synsätt på vad aktivism är och kan vara. Utifrån dessa samtal kom tre perspektiv fram som ligger till grund för konferensens utformning och innehåll: konstnärens, konstpedagogens och besökarens.

 

För mer information om program samt buss och tågtider se program:

 Program och reseinfo för konferensdag 5 oktober

 

Bästa Biennalens årliga konferens är en plattform för utforskning av regionala och internationella arbetssätt kring att förmedla konst och den vänder sig till alla intresserade av att förmedla konst: curatorer, konstpedagoger, konstnärer med flera. 2018 års konferensdag är den sjätte konferensen på temat Konstförmedling i förändring och arrangeras av Bästa Biennalen tillsammans med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne och Wanås Konst.

Vi har nu stängt för anmälan, tack för visat intresse!

WANÅS KONST

5 oktober 2018

Tidigare konferensdagar

 

Titta gärna från förra årets konferensdag här:

2017 – Konstförmedling i förändring – med konstnärers erfarenheter i fokus Anordnades den 6 november på Lunds konsthall. Läs Carolina Söderholms sammanfattning av konferensen här! Läs 2017 års program. 

 

2016 – Konstpedagogik i förändring – integrera mera – hur? Vad menar vi när vi talar om integration? Anordnades den 6 december på Ystads konstmuseum. Läs 2016 års program. 

 

2015 – Konstpedagogik i förändring – publikengagemang genom performance och live art. Anordnades den 19 oktober på Dunkers kulturhus. Läs 2015 års program.

 

2014 –  Konstpedagogik i förändring -från förmedling till konstnärlig vision. Anordnades den 24 november på Malmö konstmuseum och Malmö Konsthall. Läs 2014 års program.

 

2013 –  Konstpedagogik i förändring – nya positioner och metoder. Anordnades den 28 oktober på Skissernas museum och Lunds konsthall. Läs 2013 års program.

Samarbetspartners

Med stöd av