Frukostklubben 9 juni om det subjektiva/objektiva

bbrubrik 9_6 FRUKOSTKLUBB

I en nu traditionell frukostklubbanda drog vi igång träffen med småprat, macka och något att dricka. För dagen nya och tidigare deltagare möttes och passade på att utbyta erfarenheter. Frukostklubben har glädjande nog visat sig vara en perfekt, naturlig, mötesplats för oss aktiva i olika konstverksamheter. Här har vi tillfälle till att dela med oss av kunskaper från den egna verksamheten och samtidigt inspireras av varandras idéer. Det är roligt att se så mycket engagemang inför höstens biennalveckor!

Strax efter klockan 9 introducerades dagens program. Vi presenterade oss för varandra – vi berättade till exempel vad vi jobbar med och om vad vi gör till höstens biennal. Många tog även chansen att lyfta fram och bolla konkreta frågor. Ett löst formulerat tema för förmiddagen blev Det subjektiva versus det objektiva, vilket uppmärksammades inte minst utifrån Sofia Landströms presentation om arbetet med utställningen Kriget med mig själv.

IMG_1943

I frukostklubbens andra hälft berättade Sofia Landström om Malmö konstmuseums samarbetsprojekt med Malmö Folkhögskola och Konstfrämjandet Riks. Projektet initierades av Lisa Nyberg och resulterade i utställningen Kriget med mig själv på Malmö konstmuseum – bestående av konstverk från konstmuseets samling. Lisa Nyberg, som var kursledare för Konstverkstan, höll diskussionerna vid liv inom projektgruppen innan, efter och under besöken på konstmuseet. Projektet förenade konstpedagogiska och curatoriella processer. Deltagare från Malmö Folkhögskola engagerades genom att curera konstutställning och blev på det sättet en del av konstmuseets kärnverksamhet

I punktform kan arbetsprocessen med utställningen Kriget med mig själv beskrivas så här:

1. Konstmuseet presenterade ett stort urval bilder från samlingen.
2. Projektgruppen (deltagare på Malmö Folkhögskola) diskuterade tematiker och enades om ett tema rörande psykisk ohälsa.
3. Konstmuseet visade magasinet och verk ur fysiska samlingen.
4. 60 stycken verk togs fram av konstmuseet varav 13 stycken av dessa valdes ut av projektgruppen att ingå i utställningen.
5. Projektgrupen byggde upp och hängde utställningen med konstmuseets tekniker
6. Projektgruppen skrev subjektiva verktexter med en tydlig ”jagkänsla”, baserad på personligt relaterade tolkningar och erfarenheter.

IMG_1939

Innan vi lämnade Frukostklubben för den här gången, samtalade vi i grupper särskilt om utställningstexter. Vi fick se olika texter som deltagarna skrivit och själv försöka koppla ihop dem till verk. Vi hann även med om att samtala om just utställningstexter. Kanske är det så att utställningstexter vanligen förmedlar en känsla av att det finns en objektiv avsändare med tolkningsföreträde? Men genom projektets och utställningens sätt att lägga till subjektiva verktexter baserade på projektdeltagarnas tolkningar, uppmärksammades skillnader mellan det objektiva och det subjektiva i en utställningsprocess. I Kriget med mig själv möttes vi av verktexter som på ett sätt blev som konstverk i sig med sina gestaltande formuleringar. Kanske lyckades det också ge en ny spännande och rörlig känsla till både konstverk och verktexter. De subjektiva tolkningarna av konstverken öppnade för nya associationer och fungerade avväpnande på oss som fick ta del av dem.

IMG_1938

Nu blir det ett kort sommaruppehåll för våra träffar, men redan den 17 augusti är det dags för en ny Frukostklubb på Form/Design Center i Malmö. Men till dess – hoppas ni har en riktigt trevlig sommar!