Frukostklubben 12 april om Kaos och designprocesser

Fil 001

 

Den 12 april var det så äntligen dags för årets första Frukostklubb. Vi samlades vid nio och började så klart med kaffe, goda mackor och jordnötskakor från fiket på Form/Design Center – är det frukostklubb, så är det!

Med kaffekoppen i handen inledde vi träffen med en informell presentationsrunda. Vi berättade alla lite kort om oss, var vi kom från och om hur vi förberedde oss för höstens biennal. Stämningen var uppsluppen och nyfiken. Det kändes lätt att tala och många frågor ställdes till varandra, samtalen var innerliga och givande. Och det är just så vi har hoppats att Frukostklubben ska vara: till vardags är vi alla utspridda i Skåne, men med Frukostklubben har vi en plats där vi tillsammans kan mötas under avslappnade former för att inspirera och inspireras.

Efter en timme tog Maria Vieweg från Form/Design Center vid och presenterade sitt arbete med designpedagogik. Vi som lyssnade häpnades över hur värdefulla tankarna är även för konstpedagogik, särskilt för samtidskonst, där processen ofta är central.

Inte olikt en etnolog undersökte Maria olika ingångar till pedagogik och såg närmre på konst-, drama- och kulturarvspedagogik för att röra sig mot något som kan vara designpedagogik. Den pedagogiska verksamhet som finns för barn på olika institutioner inom designområdet, inriktar sig oftast på att fördjupa kunskaper kring historia, material och teknik i relation till den utställning som visas. Form/Design Center strävar istället efter att tillsammans med referensgrupper och utbildningsansvariga på designutbildningar utveckla pedagogiska workshops för skolan utifrån metoder, alltså designprocesser. Fokus ligger hela tiden på frågan vad man vill förmedla, och utgår därmed från processen.

 

Fil 003

Frågor som har varit centrala för Maria är vad är målet för verksamheten och vad ska barnen få med sig? Förhållningssättet kan fångas upp av designprocessen The Double Diamond Design Process, som innebär utforska/utveckla/utvärdera och där alla delar ses som lika viktiga i processen. För att skapa trygghet och nyfikenhet har det varit viktigt att barnen dels inte ska jämföra sig med varandra i processen, och dels inte enbart arbeta utifrån förutfattade meningar om vad exempelvis ett ting eller en byggnad kan och ska vara. Därav är det viktigt att frångå färdiga mallar. Ett exempel för att på ett snabbt sätt introducera utforskandefasen i denna metod är till exempel att be elever designa en kopp för en okänd varelse som först måste identifieras – till exempel ett monster – eller skissa i andra material än papper och penna.

 

Fil 002

 

Efter presentationen hölls en kortare diskussion. Vi samtalade om Bästa Biennalens tema ”kaos” och hur begreppet har olika innebörder utifrån olika erfarenheter. När det gällde konstpedagogik var samtalet livligt. Tankar delades om hur konstnärer bör vara en del av läroplanen, om hur vi kan arbeta för en pedagogik som gör att elever inte drivs för att uppfylla ett specifikt mål som det färdigställda uttrycket, utan istället utvecklas av processen. Och vi samtalade även om vilka förväntningar från lärare, skola, föräldrar, den egna institutionen, kommunen, och elever som kan driva på och påverka konstpedagogiken. Träffen avrundades med snabb runda för feedback på dagen, och vi är så glada över att alla var så nöjda och tillfreds med konceptet för Frukostklubben, och det märktes för stämningen var trygg och öppen.

Så fort vi på Bästa Biennalen var tillbaka i vårt kontor planerade vi för en ny, extrainsatt, Frukostklubb. Vi hittade ett datum: skriv gärna redan nu in 9 juni i kalendern, då är det nämligen dags för nästa träff! Den här gången kommer Sofia Landström berätta om Malmö Konstmuseums utställning Kriget mot mig själv. Vi ses på Form/Design Center i Malmö klockan 9.00 till 11.00!