Workshop och samtal med Mattias Olsson på temat: Kullamannens dröm.

Tryck grafik med Mattias. Vi gör grafiska blad tillsammans, fler konstnärer på samma bild.
Kanske växer Kullamannens dröm fram?

Att tänka på

Mellanmål och oömma kläder